Posted on

درگاه پرداخت تلفن همراه

با توجه به نیاز بعضی از دوستان راز دل جهت پرداخت مبالغ انتخابی برای حمایت از باشگاه وبلاگ نویسان راز دل و یا تسویه بعضی خدمات خاص، درگاه پرداخت از طریق کد USSD تلفن های همراه فعال شد.

جهت استفاده از این خدمت، کافی است کد زیر را شماره گیری نمایید و مراحل بعدی را مطابق پیام های راهنما دنبال کنید.

 

*۷۸۸*۹۹۹*۷۶۱۳۱۲#