Posted on

راهنمای تمدید سرویس ها

برای تمدید سرویس خود کافی است با انتخاب تعرفه مورد نظر خود و درج نام دامنه ی خود در فرم پرداخت، واریز را انجام دهید تا پس از یک روز کاری تمدید به صورت خودکار انجام شود و نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده شود.

  • در صورت نیاز می توانید از طریق نشانی sales@rdhost.ir و یا شماره پیامک ۵۰۰۰۲۸۵۳۰۴۵۸۵۸ با ما در تماس باشید.

در راز دل هاست، پس از انقضای سرویس، پیامکی جهت یادآوری تمدید سرویس به شما ارسال می شود. پس از دریافت این پیامک، دو هفته زمان برای تمدید سرویس در نظر گرفته شده است که پس از این زمان، دسترسی به اطلاعات محدود می شود اما اطلاعات حذف نخواهند شد. فقط در صورتی که پس از یک ماه از انقضای قرارداد، سرویس شما تمدید نگردد، هاست و اطلاعات آن حذف می گردد.